(سهامی خاص)

 

آدرس الکترونیکی واحدها و مدیریت شرکت مطلوب فلز به شرح ذیل می باشد:

واحد فنی :

fani@matloobfelez.ir

مدیریت :

modiriat@matloobfelez.ir

حسابداری :

hesabdari@matloobfelez.ir

مهندس مهدی مطلوبي :

mahdi_mat@matloobfelez.ir

مهندس بهروز مطلوبي :

behrooz_mat@matloobfelez.ir

کارخانه شماره 1 :

آدرس:

رباط کريم، ميدان امام خمينی، جاده وهن آباد به سمت فرودگاه بین المللی امام، کيلومتر 3، پلاک 131، درب آبی

تلفن:

021-56418884

فاکس:

021-56418880

کارخانه شماره 2 :

آدرس:

شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعت، ميدان فناوری، بلوار فناوری، میدان توسعه، خيابان مريم

تلفن:

021-56418881-4

فاکس:

021-56418880