(سهامی خاص)

شرکت صنايع مطلوب فلز آذر در زمينه طراحي، محاسبات، تهيه نقشه هاي کارگاهي، ساخت و نصب اسکلت هاي فلزي سنگين فعاليت مسمتر و بالغ بر 30 ساله دارد.زمينه هاي فعاليت شرکت:  

اجراي ساختمانهاي عمومي

اجراي عمليات ساختماني (کارخانه هاي صنعتي و توليدي)

ساختمانهاي دفتري و انبارها

ساخت و نصب اسکلت هاي سنگين فلزي پالايشگاهها و نيروگاههاي برق

ساخت پلهاي جرثقيلي سالني و دروازه اي

ساخت مخازن

مشخصات کارخانه شما ره 1:

کارخانه شماره 1 در رباط کريم به مساحت 20،000 مترمربع با دفتر فنی و تجهيزات و امکانات کامل بوده که از برق شهری 600 آمپر بهره میبرد.

مشخصات کارخانه شما ره 2:

کارخانه شماره 2 در شهرک صنعتی پرند به مساحت 15،000 مترمربع با دفتر فنی و تجهيزات و امکانات کامل بوده که از برق شهری 600 آمپر بهره میبرد.