(سهامی خاص)

خلاصه سوابق اجرايي شرکت:

ردیف:

نام پروژه:

سال ساخت:

 

آدرس:

1

ساخت اسکلت فلزي توربينهاي واحدهای 1،2،3 و ساختمان مرکزی کنترل نيروگاه همدان

1369-70

همدان

2

ساخت سازه های فلزی نیروگاه منتظر قائم کرج

1379

کرج

3

ساخت سازه های فلزی بویلرنيروگاه سهند تبريز

1380

تبریز

4

ساخت اسکلت فلزي ساختمان ديپ و بالهاي جانبي پروژه الياف صنعتي ملاير

1371

ملایر

5

ساخت و نصب اسکلت فلزي پيچ و مهره اي ساختمان 16 طبقه گنجينه اسناد ملي ايران به وزن 3250 تن

1372

بزرگراه جهان کودک، روبروي باشگاه شهيد کشوري

6

ساخت و نصب اسکلت فلزي جوشي ساختمان توليد صداي ايران

1376

خيابان وليعصر پایین تر از چهارراه پارک وی

7

ساختمان آتاوا صندوق بازنشستگان ذوب آهن الهيه تهران 27 طبقه

1375-76

الهيه، خيابان فرشته، خيابان سروستان

8

ساختمان گلسنگ 21 طبقه جوشي

نياوران، سه راه ياسر، خيابان آيت ا… محمودي

9

ساخت و نصب اسکلت فلزي جوشي 12 طبقه ولنجک

ولنجک، کوچه 21

10

ساخت و نصب اسکلت فلزي پيچ و مهره اي مدارس استانهاي محروم کشور

11

ساخت و نصب اسکلت فلزي پيچ و مهره اي صندوق بازنشستگان صدا و سيما 25 طبقه

بزرگراه همت، خيابان سردار جنگل

12

ساخت و نصب اسکلت فلزي پيچ و مهره اي مجتمع سياحتي اقامتي آبادگران چالوس

نمک آبرود، اول کلارآباد

13

ساخت و نصب اسکلت فلزي پيچ و مهره نمک آبرود، شرکت آتي ساز – شرکت کتام 3700 تن

چالوس، نمک آبرود

14

ساخت و نصب اسکلت فلزي پروژه آتي شهر شرکت آتي ساز 7500 تن

کيلومتر 15 اتوبان تهران – کرج

15

پروژه گل و گوهر سيرجان 2500 تن، صنعتی پیچ مهره ای

سيرجان

16

پروژه حکمت شهرک آزمایش پلیس 10+ ، اداری 18 طبقه به وزن 5200 تن

بزرگراه شيخ فضل ا…، شهرک آزمايش

17

ساخت و نصب اسکلت فلزي پروژه معلم، 7 طبقه، به وزن 500 تن

دستگردی(ظفر)، نفت شمالی، نبش کوچه سوم، پلااک 76

18

ساخت و نصب اسکلت فلزي پیچ و مهره ای یاسر، 9 طبقه به وزن 400 تن

نياوران، خيابان یاسر، پلاک 28

19

ساخت و نصب اسکلت فلزي پیچ و مهره ای پروژه حافظ، 15 طبقه به وزن 1500 تن

نياوران، کوچه همایونفر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، پلاک 15

20

ساخت Air Buffer و Vent Stack به وزن 11 تن، شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران

21

ساخت و نصب اسکلت فلزي پروژه رامسر (شرکت نظام مهندسی ايران) در دو بلوک 14 طبقه به وزن 3000 تن

رامسر، بلوار ليدو، ساحل 13، روبروی پلاژ کاسپين

22

ساخت و نصب اسکلت فلزي پروژه نور دی خيام به وزن 900 تن

سعادت آباد، کوی فراز، انتهای خيابان مينا

23

ساخت و نصب اسکلت فلزي پروژه گلستان 20 طبقه به وزن 2500 تن

شهرک گلستان

24

ساخت و نصب اسکلت فلزي پیچ و مهره ای مجموعه ورزشهای آب دانشگاه علم و صنعت به وزن 1500 تن

دانشگاه علم و صنعت

25

ساخت اسکلت فلزي پیچ و مهره ای ساختمان برق پروژه گل گهر به وزن 350 تن

26

پروژه کارخانه مس میدوک کرمان به وزن 1000 تن

1389

میدوک کرمان

27

پروژه ساختمان مسکونی تمام پیچ ومهره ای زعفرانیه به وزن 700 تن

1389

زعفرانیه تهران

28

پروژه اداری تجاری صبا 4 به وزن 1500 تن پیچ و مهره ای

1389

خیابان گاندی جنب خیابان وزرا

29

پروژه مسکونی ساسان به وزن تقریبی 800 تن پیچ ومهر ای

1390

زعفرانیه خیابان ساسان

30

ساخت ونصب اسکلت فلزی سوله های screen گل گهر به وزن تقریبی 500 تن

1390

گل گهر کرمان

31

ساخت اسکلت فلزی پارت 13 پل محور کرج چالوس به وزن تقریبی 300 تن

1390

محور کرج چالوس

32

ساخت ونصب پل شهرستانک به وزن تقریبی 150 تن

1390

محور کرج چالوس

33

پروژه ساخت اولین پل معلق واقعی ایران به وزن 300 تن

1390

تهران پونک جنب اتوبان همت پارک نهج البلاغه

34

ساخت و نصب ساختمان اداری تجاری صبا 8 به وزن تقریبی 3000 تن مربوط به شرکت صبا نفت پیچ ومهرای

1391

تهران خیابان طالقانی

35

ساخت ونصب بیمارستان پارس کرمان

1391

استان کرمان شهر کرمان

36

ساخت و نصب پروژه مهر شهر به وزن 1500 تن

1391

مهر شهر کرج

37

ساخت و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای آریان به وزن 1000 تن

1393

الهیه تهران

38

ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان پزشکی تریتا و فرزانگان به وزن 7000 تن

1393-94

ابتدای اتوبان خرازی

39

ساخت و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای پروژه مسکونی 27 طبقه پردیس به وزن 6000 تن

1393-94

دهکده المپیک تهران